Královéhradecký volejbal má zastoupení ve vedení svazu

V tomto roce volil Český volejbalový svaz nové vedení svazu. Jak je ve sportovním prostředí zvykem, dle stanov probíhaly okresní a krajské konference.

Celostátní konference se konala v Praze 8. května. Předsedou svazu se stal opětovně Marek Pakosta (pozn. účastník olympiády v Atlantě 1996). Do 11 členného statutární orgánu – výboru ČVS byl zvolen i Jakub Lejsek, který je členem hradecké Slavie.

Statutární orgán ČVS – výbor:

– Jakub Novotný

– Martin Gerža

– Vít Mařík

– Radek Hacaperka

– Miroslav Přikryl

– Tomáš Zedník

– Petr Juda

– Jakub Lejsek

– Roman Macek

– Vavřinec Pečinka.

Na úrovni kraje byl zvolen nový výbor, předsedou se stal opětovně Václav Nidrle (pozn. volejbalová Dřevěnice). Nově vytvořený úsek mládeže krajského svazu si dal za hlavní úkoly propojení školního volejbalu s projektem ČVS ,,Základní škola volejbalu“ formou pravidelných kempů Benjamínků ve všech okresech, podporu propagační a náborové činnosti a také pravidelné vzdělávání talentovaných trenérů.

Nový výbor krajského svazu:

– předseda – Václav Nidrle, zvolen do funkce valnou hromadou Kh KVS,
– místopředseda, člen úseku mládeže – Jakub Lejsek,
– hospodář – Jiří Kmoníček,
– předseda disciplinární komise – Ladislav Ott,
– předseda trenérsko-metodické komise – František Pluhař,
– předseda komise rozhodčích – Václav Anděl,
– předseda komise mládeže, člen úseku mládeže – Tomáš Jirásek,
– člen úseku mládeže – Luděk Ruprich,

– sekretář, předseda sportovně-technické komise soutěží dospělých, předseda komise společenského významu – Jaroslav Vik.

 

Ať se královéhradeckému volejbalu daří i v dalších letech.

Updated: 9.5.2021 — 16:15
Královéhradecký krajský volejbalový svaz © 2017 Administrace