Historie volejbalu v KhK

Dokument vznikl z textu, který byl předán do tisku jako podklad pro almanach vydaný ke stému výročí volejbalu, do něj byly přidány oskenované fotografie, které byly v almanachu uvedeny. Soubor je možné stáhnout zde. Připomínky a náměty na doplnění zasílejte svému Okresnímu volejbalovému svazu, který je bude sumarizovat a v přibližně půlročních intervalech je budeme do nových verzí promítat.

Královéhradecký krajský volejbalový svaz © 2017 Administrace